Προστασία Δεδομένων

 

Η EL-TRANSLATIONS I.K.E. συλλέγει από τις ιστοσελίδες της προσωπικές πληροφορίες οι οποίες έχουν εκχωρηθεί οικειοθελώς από τους επισκέπτες τους.

 

Η EL-TRANSLATIONS I.K.E. συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης.

 

Η EL-TRANSLATIONS I.K.E. σας πληροφορεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από τις ιστοσελίδες www.el-forces.com και www.el-translations.com (στο εξής Ιστότοποι) θα αποθηκεύονται με τη σειρά τους σε αρχεία ιδιοκτησίας της  EL-TRANSLATIONS  I.K.E. Αυτά τα αρχεία  χρησιμεύουν για την διαχείριση, την οργάνωση ή την παροχή περιεχομένου στους πελάτες της EL-TRANSLATIONS  I.K.E., την καλύτερη γνώση των προτιμήσεών τους και την προσαρμογή των υπηρεσιών της σε αυτές.

Επίσης για το ενδεχόμενο παροχής νέου περιεχομένου ή υπηρεσιών και την αποστολή προωθητικού υλικού σχετικά με τα νέα προϊόντα και τις προσφορές της EL-TRANSLATIONS I.K.E. στον τομέα των υπηρεσιών και του περιεχομένου που προσφέρονται μέσω των Ιστοτόπων της.

Η EL-TRANSLATIONS I.K.E. δεν εμπορεύεται ούτε παρέχει κατ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που απεστάλησαν από χρήστες των Ιστοτόπων της.