Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα «www.el-forces.com» (εφεξής η «Ιστοσελίδα») δημιουργήθηκε από την εταιρεία  EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε., η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της Λεωφόρου Πεντέλης 2, (εφεξής η «Εταιρεία»)

.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει η Ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά πληροφοριακού και διαφημιστικού χαρακτήρα και υπόκεινται στους όρους που ακολουθούν.

 

Οι πληροφορίες που μεταδίδονται από την Ιστοσελίδα αποτελούν αλλότριες πληροφορίες, οι οποίες είτε αναρτώνται απευθείας από τους κατασκευαστές/προμηθευτές των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτών είτε αποστέλλονται από αυτούς είτε συλλέγονται ως πληροφορίες ήδη μεταδιδόμενες από τρίτες εταιρείες, τα σημεία πώλησης αυτών ή άλλως πως.

 

Θα πρέπει να διαβάσετε και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας που τίθενται κατωτέρω, καθώς η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

 

OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Ι. ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 

1. Προοίμιο

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, παρά μόνο με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.

 

2.Χρήση

2.1 Η χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτούς.

 

2.2 Κάθε επισκέπτης με το παρόν εγγυάται και συμφωνεί:

(i) Να μην παραβιάζει οποιαδήποτε κείμενη νομοθεσία, καταστατικό, διάταξη ή κανονισμό,

(ii) Να μην παραθέτει πληροφορίες συκοφαντικές, δυσφημιστικές ή που περιέχουν παρενοχλήσεις στις Διαδικτυακές Κοινότητες (Web Forums) για την Εταιρεία ή οποιαδήποτε τρίτη εταιρεία.

(iii) Να μην παραθέτει πληροφορίες άσεμνες ή που περιέχουν ή παραπέμπουν σε υλικό πορνογραφικό με χρήση των Υπηρεσιών ή/και του Διαδικτυακού Τόπου.

(iv) Να μην προωθεί περιεχόμενο διακρίσεων και βίας με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, τη σωματική ανικανότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία με χρήση της Υπηρεσίας και/ή της Ιστοσελίδας.

(v) Να μην εμπεριέχει και δημοσιοποιεί μέσα από την Ιστοσελίδα αυτή, οποιοδήποτε υλικό που συνιστά μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή παρενόχληση (μεταξύ άλλων, spamming), ή που παραβιάζει τον ιδιωτικό χώρο άλλου ή που ενθαρρύνει συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα και που επισύρει αστικές ευθύνες ή παραβιάζει άλλως τις κείμενες διατάξεις

.

2.3 Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, μηνύματα κ.α.) και όλο το περιεχόμενο που προσθέτει, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του (του επισκέπτη που το προσθέτει). Η ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις υπηρεσίες και σελίδες του προσωπικού περιεχομένου ιδέες, απόψεις ή αντιλήψεις του επισκέπτη. Ο επισκέπτης των σχετικών υπηρεσιών διατηρεί στο ακέραιο την ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιοποιεί καθώς και για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από το περιεχόμενο που δημοσιεύει.

Κατ' αναλογία των ανωτέρω, αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαχείριση των σελίδων, σχολίων, υπηρεσιών προσωπικού περιεχομένου κτλ και για τον έλεγχο του περιεχομένου τους είναι οι επισκέπτες που τις δημιούργησαν, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν άμεσα σε διαγραφή περιεχομένου, που έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες όρους χρήσης. Ομοίως η επίσκεψη προσωπικών σελίδων άλλων χρηστών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών.

 

2.4 Ο επισκέπτης εάν επιθυμεί να λαμβάνει πληροφορίες και προσφορές από την Εταιρεία με ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ιστοσελίδας θα πρέπει να αποστέλλει email με τα στοιχεία του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση.

 

3. Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της Ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

 

4. Περιορισμός ευθύνης

 

4.1. Η Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας δίνει τη δυνατότητα σε τρίτες εταιρείες (προμηθευτές/κατασκευαστές/συνδρομητές του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή μη) να επικοινωνούν την εμπορική τους πολιτική προς τους επισκέπτες - μέλη με σκοπό τη διαφήμιση και προώθηση αλλότριων προϊόντων και υπηρεσιών υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θέτουν οι τρίτες αυτές εταιρείες.

 

4.2. Η Εταιρεία δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή, αλλά συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών των τρίτων εταιρειών αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.

 

4.3. Η Εταιρεία δεν δηλώνει ότι οποιοδήποτε προϊόν/υπηρεσία που προωθείται ή διαφημίζεται μέσω της Ιστοσελίδας είναι κατάλληλο για χρήση εντός ή εκτός Ελλάδος και δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τέτοια χρήση.

 

4.4. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι καθαρό από ιούς ή οτιδήποτε άλλο ενδέχεται να έχει μεταδοτικές ή καταστροφικές ιδιότητες και δηλώνει ότι δεν θα φέρει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

 

4. Η Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας παρέχει μόνο πληροφορίες και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ως συμβουλή εκ μέρους της Εταιρείας.

 

4.5. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι μεταδιδόμενες πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατό ακριβή, δεν φέρει όμως οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρότητα, την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους επισκέπτες - μέλη της Ιστοσελίδας αφού ελέγξουν το χρόνο ενημέρωσης των προϊόντων ή υπηρεσιών στα οποία αναφέρεται η εμπορική πολιτική τρίτων εταιρειών, να συμβουλεύονται και τα (ηλεκτρονικά ή μη) καταστήματα προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των λαμβανόμενων πληροφοριών και να ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος επιλογής τους.

 

4.6. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) σε επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση ή αντιγραφή ή παραποίηση του τόπου αυτού ή των περιεχομένων του.

 

4.7. Σε καμία περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη απέναντι οιουδήποτε επισκέπτη ή τρίτου για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις όσον αφορά τα περιεχόμενα και τις εφαρμογές της εμπορικής πολιτικής που οι τρίτες εταιρείες δημοσιοποιούν μέσω της Ιστοσελίδας, οτιδήποτε ανακοινώνεται ή μεταδίδεται ή παραδίδεται, συνολικώς ή εν μέρει, ή για οποιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, παρεπόμενη ή άλλη) που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των εφαρμογών εμπορικής πολιτικής.

 

4.8. Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους.

 

4.9. Σε περίπτωση που τρίτη εταιρεία, μετά την καταχώρηση οιασδήποτε εφαρμογής της εμπορικής της πολιτικής, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης οιουδήποτε προϊόντος/υπηρεσίας αποτέλεσε το αντικείμενο καταχώρησης στο, επαγγελματικό οδηγό EL-Forces, η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι του επισκέπτη ή υποψήφιου αγοραστή.

Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών εφαρμόζονται για τον εκάστοτε προμηθευτή και αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994 όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007).

 

II. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για την εγγραφή οιασδήποτε τρίτης επιχείρησης, εταιρείας ή ιδιώτη στην Ιστοσελίδα (εφεξής ο «Συνδρομητής») σε ορισμένες ή όλες από τις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ζητούνται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση / Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ – Πόλη.

Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών), διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της Εταιρείας. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς τον συνδρομητή ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

 

1. Όροι Εγγραφής του συνδρομητή στην Ιστοσελίδα

Μελετήστε τους Όρους Εγγραφής στην Ιστοσελίδα που ακολουθούν: Οι συνδρομητές δεν χρειάζεται παρά να διαβάσουν και να αποδεχτούν μία μόνο φορά αυτούς τους όρους για να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει η Ιστοσελίδα, καταβάλλοντας το ισχύον τίμημα της συνδρομής. Για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες, όλοι οι συνδρομητές, υφιστάμενοι και νέοι, πρέπει να συμφωνήσουν με τους όρους. Για να συνεχίσετε, πρέπει να διαβάσετε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας όλων των όρων που ακολουθούν.

 

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

1. Οι υπηρεσίες που παρέχει η Ιστοσελίδα υπόκεινται στους όρους που ακολουθούν. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους αυτούς, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό συστήνεται στους συνδρομητές να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους παροχής υπηρεσιών θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του συνδρομητή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών.

 

2. Υποχρεώσεις από την εγγραφή συνδρομητή

Για τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υποχρεούστε:

 

1) να παρέχετε τα πλήρη και ακριβή προσωπικά στοιχεία σας, όπως θα σας ζητηθούν από την αίτηση εγγραφής και

 

2) να τηρείτε και να ενημερώνετε άμεσα τα δεδομένα εγγραφής σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους.

 

Σε περίπτωση που θα παράσχετε ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς πληροφορίες, ή που η Ιστοσελίδα εύλογα υποπτεύεται ότι κάποιες πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, Η Ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει την εγγραφή σας και να μην επιτρέψει μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών του (ή τμήματός τους).

 

Στην Ιστοσελίδα ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια και την προστασία του απορρήτου όλων των συνδρομητών/επισκεπτών και δεσμευόμαστε να μην προβούμε σε καμία δημοσίευση των προσωπικών σας στοιχείων. Επίσης, υπογραμμίζουμε ότι απαγορεύεται απολύτως η χρήση των Υπηρεσιών από παιδιά κάτω των 18 ετών. Οι Υπηρεσίες απευθύνονται μόνο σε ενηλίκους. Επομένως, οι γονείς και κηδεμόνες έχουν ευθύνη να προστατεύσουν τα παιδιά τους και να μην τους επιτρέπουν την χρήση των Υπηρεσιών.

 

3) Προστασία του απορρήτου της Ιστοσελίδας

Τα δεδομένα εγγραφής και ορισμένες άλλες πληροφορίες προσωπικών δεδομένων μένουν απόρρητα από την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούνται μόνο από αυτό και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των συνδρομητών του.

 

4) Λογαριασμοί συνδρομητών, password και ασφάλεια

Κάθε Συνδρομητής υποχρεούται να συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε να μπορεί η Εταιρεία να εκδίδει για λογαριασμό του τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη λιανικής για το χρηματικό αντίτιμο που καταβάλει ως συνδρομή.

 

Σε κάθε Συνδρομητή ενεργοποιείται συγκεκριμένος λογαριασμός (στο εξής ο «Λογαριασμός») Για την ενεργοποίηση του Λογαριασμού του, ο Συνδρομητής ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα στη ηλεκτρονική του διεύθυνση που έχει δοθεί στο άνοιγμα του Λογαριασμού του και η ενεργοποίηση ολοκληρώνεται με την λήψη από την Ιστοσελίδα του επιβεβαιωτικού μηνύματος που αποστέλλει ο Συνδρομητής στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα του υποδειχθεί.

 

Κατά τη διαδικασία εγγραφής στις Υπηρεσίες, επιλέγεται από το Συνδρομητή ένα password και ένα user name (η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Συνδρομητή) για τον Λογαριασμό του. Ο συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να τηρεί απόρρητο το password, και έχει πλήρη ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που γίνεται με χρήση του δικού του password ή/και user name. Ο συνδρομητής υποχρεούται:

 

α) να ειδοποιεί αμέσως την Ιστοσελίδα για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του password ή του λογαριασμού του και για κάθε άλλη παραβίαση της ασφάλειας, και

 

β) να βεβαιώνει ότι εξέρχεται (log out) εντελώς από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε περιόδου σύνδεσης. Η Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που θα προκληθεί από τη μη συμμόρφωσή του με την παράγραφο 4.

 

5) Υποχρεώσεις συνδρομητών

Ο συνδρομητής με την υποβολή της αίτησης εγγραφής του αποδέχεται αυτόματα ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, κείμενα, μηνύματα και κάθε εφαρμογή της εμπορικής του πολιτικής καθώς και κάθε άλλο υλικό, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του συγκεκριμένου περιεχομένου. Αυτό σημαίνει ότι ο συνδρομητής, και όχι η Ιστοσελίδα έχει την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο που στέλνει, δημοσιεύει, αποστέλλει με e-mail ή μεταδίδει με άλλους τρόπους. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για:

αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση με μηνύματα και σχόλια οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, λιβελλογραφικό, αποτελεί παραβίαση των προσωπικών δεδομένων κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, ή άλλες παράνομες διακρίσεις, ή που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των συνεργατών της Ιστοσελίδας, όπως και η ψευδής δήλωση ή διαστρέβλωση της σχέσης του με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η πλαστογράφηση επικεφαλίδων, ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραποίηση αναγνωριστικών στοιχείων με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης οποιουδήποτε περιεχομένου μεταδίδεται μέσω των Υπηρεσιών, αποστολή, δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως ενδεικτικά πληροφορίες που αποκτήθηκαν από το συνδρομητή λόγω εργασιακής σχέσης ή σχέσεων εντολής και πληρεξουσιότητας ή καλύπτονται από συμφωνία εμπιστευτικότητας), αποστολή, δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, με οποιονδήποτε τρόπο και αν περιήλθαν σε γνώση του.

 

Ο συνδρομητής αποδέχεται ότι η Ιστοσελίδα και τα εξουσιοδοτημένα από αυτό πρόσωπα, με την επιφύλαξη των προηγούμενων όρων, θα έχουν το δικαίωμα να διαγράφουν κάθε στοιχείο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας που παραβιάζει τους όρους εγγραφής, το Νόμο και την Εθνική Ασφάλεια, ή το οποίο είναι με άλλο τρόπο απορριπτέο ή αμφισβητήσιμο καθώς και εάν λάβει χώρα οποιοδήποτε από τα ακόλουθα περιστατικά:

 

- Η Εταιρεία διαπιστώσει ότι ο συνδρομητής κατά το άνοιγμα του Λογαριασμού του έδωσε ψευδή ή πλασματικά στοιχεία, σχετικά με το Όνομα και το Επώνυμό του ή την Διεύθυνση του κ.ο.κ.

 

- Ο συνδρομητής παραβιάζει ή με άλλον τρόπο υποκινεί ή ενθαρρύνει την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων της Εταιρείας.

 

- Ο συνδρομητής επιχειρεί απόπειρες αντιγραφής και αναπαραγωγής καταλόγων, βάσεων δεδομένων και προγραμμάτων της Εταιρείας.

 

6) Πληροφορίες

Όλοι οι παρόντες όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα στο συνδρομητή και την Ιστοσελίδα και διέπουν τη χρήση εκ μέρους του των Υπηρεσιών, υπερισχύοντας τυχόν προηγούμενων συμφωνιών ανάμεσα στον συνδρομητή και την Ιστοσελίδα. Επίσης, ο συνδρομητής ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις κατόπιν ειδικών έγγραφων συμφωνιών με την Εταιρεία. Οι όροι εγγραφής και η σχέση ανάμεσα στο συνδρομητή και την Ιστοσελίδα διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

 

Ο συνδρομητής και η Ιστοσελίδα συμφωνούν να υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και μάλιστα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Τυχόν αποτυχία της Ιστοσελίδας στην άσκηση ή την επιβολή όρων ή διατάξεων των όρων εγγραφής δεν συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα ή διάταξη. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των όρων εγγραφής κριθεί δικαστικώς και τελεσιδίκως άκυρη, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι το δικαστήριο θα πρέπει να επιχειρήσει να εφαρμόσει τις προθέσεις των συμβαλλομένων όπως φαίνονται από τη διάταξη, και ότι οι άλλες διατάξεις των όρων εγγραφής παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Οι τίτλοι των ενοτήτων των όρων εγγραφής του συνδρομητή αποσκοπούν αποκλειστικά στη διευκόλυνσή του και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική ισχύ.

 

7) Τυχόν παραβιάσεις

Ο συνδρομητής παρακαλείται να αναφέρει τυχόν παραβιάσεις των όρων εγγραφής στην Ιστοσελίδα στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

III. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/συνδρομητών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκεπτών/συνδρομητές παρέχουν μέσω της Ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των επισκεπτών/συνδρομητών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.